• ساعت های عقربه ای برام تکراری شده بودن، از وقتی که از ساعت های شما خرید کردم خیلی لذت میبرم که به صورت دیجیتال زمان رو بهم نشون میده.