• احسنت به سازنده اش که همچین ساعت های زیبایی رو با فکر و ایده خودش ساخته و ثبت اختراع داده، از خریدم راضیم