تیپاکس

زمان حمل بسته دراین روش به مقصد تهران ۱ روزمی باشد و به مقصد سایرشهرها ۲ الی ۳ روز می باشد.

پست پیشتاز

زمان حمل بسته دراین روش به مقصد تهران و شهرهای بزرگ ۱ الی ۲ روز است وبه مقصد شهرهای کوچک و روستاها ممکن است ۳ الی ۴ روز باشد.

پست سفارشی

زمان حمل بسته دراین روش ۳ الی ۶ روز است.این روش حمل برای مشتریان به هیچ وجه توصیه نمی شود

ترمینال

زمان حمل بسته دراین روش به شهرهای در مسیر مستقیم پایانه مسافربری رفسنجان ۲ روز و در شهرهای مسیرغیرمستقیم پایانه مسافربری رفسنجان ۴ روز است.این روش حمل را برای شهرهای در مسیرغیرمستقیم پیشنهاد نمی شود.

پیک موتوری

زمان حمل بسته دراین روش ارسال کمتر از ۲۴ ساعت است.این روش مخصوص شهررفسنجان می باشد.